Bransjenyheter

Hva er effekten av gatelys?

2023-08-16

Gatelys gir flere fordeler, men de kan også ha noen utilsiktede effekter. Her er noen få effekter av gatelys:

Økt sikkerhet og sikkerhet: Gatelys forbedrer sikten om natten, noe som gjør det enklere for sjåfører, syklister og fotgjengere å navigere i gatene trygt. De bidrar også til å avskrekke kriminalitet og få folk til å føle seg tryggere.


Økt energiforbruk: Gatelys bruker strøm, noe som kan bidra til klimaendringer og øke energikostnadene.


Lysforurensning: Gatelys kan forårsake lysforurensning, som er lysere nattehimmelen forårsaket av kunstig lys. Dette kan forstyrre dyrelivets adferd, forstyrre økosystemer og påvirke menneskers helse.


Forstyrrelser i døgnrytmen: Eksponering for kunstig lys om natten kan forstyrre kroppens naturlige døgnrytme, og føre til søvnproblemer og andre helseproblemer.


Innvirkning på dyrelivets atferd: Gatelys kan forstyrre oppførselen til nattaktive dyr, inkludert migrasjonsmønstre, avl og matvaner.


Blending og visuelt ubehag: Dårlig utformet eller dårlig plassert gatelys kan forårsake blending og visuelt ubehag for sjåfører, fotgjengere og syklister.